Site Loader
Rock Street, San Francisco

Sosiale Media vs.
Koerante 

Die Internet het ‘n noodsaaklike deel van ons  daaglikse lewens geword.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Volgens Nuus24
het Suid Africa vinnige veranderinge ondervind sover die manier waarop mense
verbruikers informasie absorbeer.

Die rol van die verspreiding
van traditionele informasie het aansienlik verander.

 

Ons lewe in ‘n
nuwe era war die druk materiaal omskep is in die digitale era en voorentoe.

Volgens die ‘ons
is sosiale digital’ die gemiddelde Suid Afrikaner spandeer lang gedeeltes van
hulle dag op een of ander eletroniese media.

Die dae van massa
gedrukte media is aan die afname. 

 

Die rol van die
verspreiding van traditionele media het op ‘n beduidende wyse verander.

Koerante was
gedruk vir ouer sowel as jou meet volwasse gehoor.

Die ouer
generasie is meer genyg on nog koerante te lees ondat dit is waarmee hulle
gemaklik is. Meer so war die ouer generasie nie vertroud is met due
elektroniese media.

 

My persoonlike
mening  is dus dat die elektroniese teknologie gaan oorneem, wat aalreeds
grootliks besig is om te gebeur. 

 

My redes hiervoor is:

 

Koerante het
ongerieflik en onprakties geword.

Huidiglik is
elektroniese media gratis en vrylik beskisbaar. Daarom is die neigiing dat die
publiek  nie meer veel belangstel om koerante te koop nie.

Elektroniese
media is ‘soos dit gebeur’ nuus en gebeure. Dit is ‘n verdere rede hoekom 

koerante nie meer
so prakties of populêr is nie.

sosiale media is ook eko-vriendelik en hoef nie nuwe prente te druk nie, sal soveel geld en bome red

 

 

Mense verkies aanlyn
nuus wat onderwerpe in meer detail bespreek, wat koerante nie does dit net nie.

Die regering
 maak verkieslik gebruik koerante en gedrukte media om sodoende hul tyken
mark te very.

 

Die meerderheid van die publiek is van
mening dat demokratiese regerings ‘n rol speel en ‘n uitspraak in die media
voer, wat wel waar is, hoewel sommige nuusbedrywighede glad nie deur die
regering beïnvloed word nie. SABC-nuus word beïnvloed deur die regering waar
nuus 24 is nie.

 

 

 In ‘n
opname wat Debate.org gemaak het, was dit bevind dat 18%
van die mense glo die nuus en 82% glo nie die nuus nie.

Ek glo dat nuus
vertrou kan word tot ‘n seker mate, alhoewel dit nie as 100% op staat gemaak
kan word nie omrede ‘fake news’ ook ‘n rol speel.

 

 

In aflsuiting wil
ek net sê dat ek die elektroniese media ondersteun want dit is die pad
voorentoe in die toekoms.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out