Site Loader
Rock Street, San Francisco

 Mezoterapijom  možemo  zna?ajno popraviti izgled kože lica. Ovom terapijpm se zaista dobija sve ono što na tv reklamama za kreme za lice dobijamo kao obe?anje, ali  nikada i kao rezultat. Nau?na istraživanja daju nam odgovor  na pitanje zašto je uvek tako. Ukratko, resorpcija aktivnih supstanci iz krema za negu kože svedena je na 1 – 3%, dok se  mezoterapijom  postiže 100%  resorbtivnosti aktivne materije. U sitnim kapima koktel se mikroiglicama ubrizgava po srednjem sloju kože, potom se difuzijom raspore?uje u sve ?elije kože. ?elije kože postaju hidrirane i snabdevene svim mikroelementima.

  Ono najvažnije je što nakon nekoliko dana dolazi do procesa biorevitalizacije – pojave kada organizam pod uticajem unetog koktela sam po?inje da regeneriše sopstveno tkivo. Koža po?inje da se hidrira jer se  duboko postavljene rezerve vode pokre?u da irigiraju površinske slojeve kože. Popravlja se tonus kože, vitalnost, sjaj, debljina, smanjuju se bore, ožiljci, hiperpigmentacije i td. Proces starenja se znatno usporava, a ose?aj li?nog zadovoljstva i sigurnosti ponovo gradi. Najvažnije je to što se nakon tretmana odmah možete vratiti svojim dnevnim aktivnostima. BRENDRevita Care, francuska laboratorija specijalizovana isklju?ivo na polju istraživanja i razvoja preparata za mezoterapiju koji se koriste u prevenciji i korigovanju efekata starenja sa vidljivim rezultatima prirodnog izgleda. Sertifikat EN ISO 13485:2003 je garant stroge kontrole kvaliteta.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

.Razlika izme?u Revita Care i ostalih preparata na tržištuRevitCare  nije kozmeti?ko ve? medicinsko sredstvo za terapiju kože. Jedini je koktel na globalnom tržištu koji poseduje  zvani?ne predklini?ke i klini?ke studije koje dokazuju da ovi mezoterapijski kokteli predstavlja optimalnu kombinaciju i optimalne me?usobne odnose aktivnih komponenti koje u takvoj formuli dovode do stimulacije fibroblasrta, elastina, adipocita i sopstvenog hijalurona što za uzvrat regeneriše kožu od bazalnog sloja. Preparati su namenjeni  koži lica, vrata, dekoltea i šaka.

Sastav koktela:  Hijaluronska kiselina + 50 aktivnih komponenti. Koncentracije su odre?ene prema starosnom dobu I stanju kože.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out