Site Loader

Katolinen uskontokeskiajalla Katolisen uskonnon tulosta Suomeen ei ole kirjallistatietoa, vaan tieto katolisen uskonnon vanhimmista vaikutuksista Suomessa saatiinnmaantieteellisistä kaivauksista.  Kaivausten perusteella kristilliset vaikutuksetalkoivat levitä Suomeen noin 800-luvulla. Hautalöydöksistä on löytynytkristillisiä symboleja, esimerkiksi ristejä.1000-luvulle ajoittuvistahautalöydöistä voidaan päätellä, että hautaustavan muutos kertoo kristillistenvaikutteiden saapumisesta Suomeen.  Pakanallinen polttohautaus väistyikristillisen ruumishautauksen tieltä.

Samalla luovuttiin myös aseiden,työkalujen ja korujen laittamisesta hautaan. Vainajat haudattiin kristillisentavan mukaisesti pää länteen päin siten, että tämä katsoi itään päin kohtiauringonnousua, takaisin palaavan Kristuksen vertauskuvaa. Käytäntö olivakiintunut koko Suomen alueella vuoteen 1300 mennessä.Kristinusko saapui Suomeenkahdesta eri ilmansuunnasta. Idästä suomen kieleen tulivat sanat pappi,risti ja kummi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Läntiset vaikutteet tulivat Ruotsin kautta, jossakristinusko oli ehtinyt vaikuttaa jo pidemmän aikaa. Suurin osa kirkollistasanastoa on peräisin ruotsin kielestä (kirkko, piispa).Vanha käsitys kristinuskon tulostaSuomeen on peräisin myöhäiskeskiajalta ja joka kumottiin lopullisesti vasta1900-luvun alussa.

Tämän mukaan Suomi valloitettiin ja otettiin osaksikristikuntaa kolmella ristiretkellä.Teorian mukaan ensimmäistäristiretkeä (n. 1155) johti kuningas Eerik (Ruotsin suojelupyhimys, PyhäEerik) ja tuolloin valloitettiin Varsinais-Suomi.

Toista retkeä (1248)johti Birger Jaarli, valloituskohteenaan Häme ja kolmannella retkellävalloitettiin Karjala (1293). Valloitusteorialla on historiallinen pohja, silläpakanuuden ajan loppupuolella Suomessa oli kolme erillistä asuma-aluetta.Myöskään itse ristiretkiä ei pidä epäillä.

Paikkaansa pitää myös se, ettäkristinuskon tulo Suomeen merkitsi myös joutumista Ruotsin yhteyteen.Kuningas Eerikin johtamaanristiretkiseurueeseen on tarinan mukaan kuulunut englantilaissyntyinen PiispaHenrik, joka jäi Turkuun rakentamaan ja hoitamaan uuden valloitusalueenhallintoa. Hänen kohtalostaan on useita versioita. Yhteistä niille on se, ettäniiden mukaan hän kuoli Suomessa mahdollisesti väkivaltaisesti.Historiallisesti kiistanalaista sen sijaan on se, tappoiko Henrikin talonpoikanimeltä Lalli Köyliöjärven jäällä. Suomenkielinen Piispa Henrikin surmavirsi merkittiin muistiinvasta uudella ajalla, mutta sen alkumuoto saattaa olla peräisin jo1200-luvulta.

Se kertoo piispan ajaneen palvelijoineen reellä Lallin taloon javaatineen emännältä kestitystä. Virren mukaan Piispa kuitenkin maksaaylöspidostaan.Surmavirressä Piispa käskee renkiään:”Ota kyrsä uunin päältä,heitä penninki sijahan!Ota oltta kellarista,heitä penninki sijahan.Ota heiniä ladosta,heitä penninki sijahan.”Isännän palattua “Kerttu kelvoton emäntä” valehtelee:” Kävi tässä ruokaruotsi,ruokaruotsi, raanisaksa:otti kyrsän uunin päältä,kiven vyörytti sijahan.

Otti oltta kellarista,heitti tuhkia sijahan.Otti heiniä ladosta,heitti lastuja sijahan.”Tämän jälkeen Lalli ryntää vihastuksissaan piispan perään ja surmaa hänetKöyliöjärven jäällä.Surmavirsi ei kuitenkaan ole historiallisesti luotettava.Tämä ilmenee muun muassa siitä, että Lallilla ja tämän vaimolla Kertulla oli jokristillinen nimi.Kirkollinen legenda puhuu murhamies Lallista, joka tappoiHenrikin tämän ojennettua rikollista kirkkokurilla.

Kansanrunon mukaan syynäoli kuitenkin piispan vaatima ylläpito. Sekä legenda että surmavirsi kuvaavatpakanallista reaktiota. Uusi usko on otettu vastaan, mutta sen sisältö selvisivasta vähitellen.        

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out