Site Loader
Rock Street, San Francisco

«Kalde hjerter» av Gunnar Staalesenkom først ut som bok i 2008 og er en roman i serien om Varg Veum som erhovedpersonen i disse bøkene. Senere i 2012 ble den filmatiserte utgaven gittut og er den siste filmen i Varg Veum novellene. Jeg skal i denne teksten sammenliknefilmen opp mot boka, diskutere utviklingen til Varg Veum i boka og i filmen, ogvurdere om hans farsrolle spiller inn på karakterens utvikling i filmen. Problemstillingen min er at jegskal se på om man får samme bilde av Varg Veum i boka som på filme. Ved detteleser jeg først boka for å deretter se filmen.

Det er viktig at jeg leser bokaførst for å danne meg et førsteinntrykk og et bilde av Varg Veum i min egenfantasi, for å deretter se filmen, og da sammenlikne om mitt bilde av Veum erden samme som er blitt filmatisert. Etter både boka og filmen er lest og sett,skal jeg sammenlikne karakterene, førsteinntrykkene og andre likheter ogulikheter i filmen og boka. Helt til slutt skal jeg konkludereom hva som gir det «beste» inntrykket av Varg Veum, om filmens innhold har densamme essensen som i boka. Kalde hjerter av Gunnar StaalesenI boka kommer det fram at Varg Veumer sønn av Anders Veum som er trikkekonduktør og Ingrid Veum som kun er vanlighusmor. Han er gift med Beate Larsen, men skilles senere. Veum er sosionom, menfra 1975 er han privatdetektiv. I boka kommer det fram at Veum er et smartmenneske, men er ikke effektiv og bruker mye tid.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Han er en sarkastisk ogironisk person, og snakker rett fra hjertet uten filter, selv om de rundt hanliker hva han sier eller ikke. I boka er han henholdsvis ganske gammel og hanhar en sønn. I filmen er Veum yngre, og detaljersom at han er født i Bergen er byttet ut med at han er flyttet til Bergen.Dette kan ha noe med at skuespilleren ikke er bergenser, men det er ikke endetalj som er viktig i forhold til hvem Veum er. Andre detaljer er at han aldrihar vært gift.  I filmen skal Veum blifar og han er redd for hva barnet har i vente i en slik vanskelig verden.

Veumsdetektivarbeid har satt han på vanskelige prøver og vist at verden kan være oger et farlig sted. Hans forventinger til farsrollen kan være vanskelige åimøtekomme, for passer en slik person å være far, endrer han i så fallpersonlighet ved rollen som far?Veum er en ironisk og sarkastisktype på lerretet og. Trond Espen Seim vet det å være sarkastisk og her får hangodt fram essensen i hva Varg Veum er. Maggie og Siv som er to avhovedpersonene i denne filmen har tidligere opplevd mishandling av en avvergene deres, når deres og Veums veier krysses påvirker det Veum sterkt nårhans kone er gravid. Den uredde detektiven roper ut i en kamp om liv og død«Jeg skal bli pappa», og vi ser at den barske, sarkastiske og ironiskeprivatdetektiven har et hjerte, et bløtt hjerte. I tillegg gjør Veums yrke detslik at han har mange fiender, og det kan derfor ikke være lett å håndtere, tavare, elske, stille opp og ikke minst beskytte det mest dyrebare man har. Påmange måter kan hans familie bli et offer for hans lange og harde timer somprivatdetektiv.

Blir man kanskje bløtere når man kommer i foreldrerollen?Når man skal bli forelder, er detmye som strømmer gjennom kroppen, forventninger, håp, uro og både positive ognegative tanker spinner rundt i hodet. Vil man klare det? Alle er redde for åinnta en rolle man aldri har inntatt før, og spesielt for Veum er det kanskjeen indre rollekonflikt som skjer, hvor han ikke vet om han bør være snill oggavmild eller om han fortsatt skal være denne barske og tøffe detektiven. Skalhan ta med seg disse egenskapene inn i forelderrollen, eller la dem være påkontoret? På alle måter blir man mer ansvarlig og kjærlig når man er iforeldrerollen, kanskje man ikke innser det selv, men mors-og farsinstinkt ernoe som er en naturlig reaksjon på et barn, andre ting blir mer overfladiske ogman fokuserer mer på hva man kan gjøre for at barnet skal ha det best mulig.Det at Veum blir mer bløthjertet er kun en naturlig reaksjon på at han skal blifar. Er man i en livstruende situasjon har man kanskje mer kraft til å kjempeimot eller er mer redd for å dø når man vet at noe større enn seg selv står ifare. Utgjør boka og filmen en forskjell når Veum skal bli far i filmen?Boka og filmen har ikke de sammepersonene og relasjonene blant birollene, men likevel forteller de så å si densamme historien, hvor bitre minner fra barndommen som er omgitt av kaldehjerter er i søkelyset.

Forskjeller et at Hege Jensen som er prostituerttilkaller Veum angående en kidnapping av hennes venninne og kollega MaggiMonsen, mens i filmen handler det om søstrene Maggie som blir kidnappet oghennes søster Siv som ber Veum om hjelp. Uansett om det er ulike relasjonermellom rollene, er det fortsatt den samme problemstillingen. Det som faktiskutgjør en forskjell er at i filmen har Veum en gravid samboer, og dette girfilmen et ekstra kick som ikke boka gjør.

Veum har nesten en ekstra grunn til åleve, og i de scenene det nesten kan tilse at det er over for Veum, heier man påhan slik at han kommer seg hjem til både «kone og barn», som det sies. I dettetilfellet, kan man si da at filmen har mer spenning enn boka?Det som godt kommer frem i boka erhans bakgrunn med utdanning innenfor barnevernet, og hans tidligere jobbing somsosionom. Han får stadig bruk for denne kompetansen i sakene han har for seg,og spesielt i denne utgaven når det er snakk om dyptliggende minner som ervonde å bearbeide kommer han klart fram til offeret. Spesielt treffende er detnår Veum sier «Kanskje var vi alle medskyldige, hver jævla satan som ikke fikkøynene opp i tide. Kanskje bar vi alle på generasjoners skyld overfor desvakeste, de yngste og mest ubeskyttede.» 1Dette gir oss som leser et inntrykk av at i likhet med filmen, kan Veum værebarmhjertig selv på papir.

Selv om det er mange ulikheter og likheter i filmenog boka, sitter man igjen med samme følelse når rulleteksten kommer fortløpendeog man er på den siste blanke sida i boka?Å lese og se en film er to heltulike ting. Ved lesing lager man sine egne bilder og man visuelt ser for seghandlingen, mens ved en film behøves ikke ens egen fantasi. Forskjellen er atnår man leser kan man legge til de tomme hullene som forfatteren ikke gjengir,for eksempel om det er hus rundt, hva personene har på seg eller miljøet rundt,i ei bok ligger det også mye mellom linjene. Når Veum kommer i konflikt gjennomskjermen heier man litt ekstra på at han skal klare seg og fakke de onde, menfølelsen går fort over når scenen bare varer i et par minutter, mens i ei bokblir bit for bit forklart gjennom skildringen som bygger opp stemningen til detstore toppunktet, og man nyter nesten å lese hva som skjer enn å se det påfilm. Både boka og filmen gir et lite kick og man vil at Varg Veum skal væredenne barske, tøffe men flinke detektiven som alltid er et steg foran. Generelter man fornøyd og har fått svar på de spørsmålene man hadde i starten av bokaog filmen, og man finner ut at det var ikke like dyptliggende som man kanskjetrodde. Likevel klarer både boka og filmen å få fram Veum som et selvstendig ogkanskje «litt på kanten» mennesket.

For å konkludere er essensen avhvem Varg Veum er godt gjenskapt i filmen. Det er gode skuespillere som gjørhøydepunktene sammenliknbare med boka og Varg Veum er altså like smart ogframpå som i film som i boka. Selv om filmen bringer flere spenningsmomenter,er det likevel artig at de har endret filmen slik at den nettopp skal bli littmer spennende og når Veum roper at han skal bli far, får man fram en siden jegikke tror boka får helt fram.

For Veum er barsk, han er tøff, han er smart,alltid et skritt foran og glad i akevittflaska si, men han er også bare en heltvanlig mann som er redd slik som alle andre, selv om han vil virke som dettesupermennesket som ikke kan såres, er han fortsatt kun et menneske. Filmen fårdette fram godt ved å legge til en gravid samboer med i plottet. Filmer skal jo i utgangspunktetvære mer inspirert av originalboka istedenfor å være en eksakt duplikat.

Filmen«Kalde hjerter» er akkurat inspirert av boka, og selv om ting som navn, forholdog andre små detaljer er endret gir det filmen mer kjøtt på beinet når detistedenfor er en i 40-årene som er privatdetektiv enn en 60-åring som i boka.Alt i alt handler boka og filmen om akkurat det samme og mishandling, voldtektog svikt i ung alder kommer godt fram både i filmen og i boka. Det får enkanskje til å tenke seg om, ikke bare en gang om hva som egentlig skjer rundtde du er med. For i en periode var Veum med blant Bergens farligste, men det visteseg at historien ikke gikk en slik vei, men at det var mye enklere enn det manskulle trodd.

Det er kanskje ikke en trøst at kidnapperen var en person somjentene i tidlig alder skulle kunne stole på og støtte seg på, men der ser manat man aldri skal sku hårene på hunden.Uansett er en film nesten aldrilike god som boka, og dette er nok tilfellet her og. Selv om filmen tilbyrdisse ekstra spenningstoppene, betyr ikke det at boka ikke har nok av dem. Deter likevel noe med det å lese mellom linjene, forestille seg hva som skjer ogla sin egen fantasi løpe løpsk blant ordene og la sitt eget hode være scenen.           Kildeliste: Staalesen, Gunnar, Kalde hjerter, Gyldendal 2008Birger Vestmo, Varg Veum – Kalde hjerter, skrevet 29.03.12,oppdatert 30.03.12 : (hentet 16.01.2018) http://p3.no/filmpolitiet/2012/03/varg-veum%E2%80%93kalde-hjerter/ Varg Veum – Kalde hjerter, skrevet 22.10.17: (hentet16.01.2018)https://no.wikipedia.org/wiki/Varg_Veum_%E2%80%93_Kalde_hjerter Iversen, Gunnar: Varg Veum – kalde hjerter (2012), skrevet10.04.2012: (hentet 16.01.18)http://montages.no/2012/04/analysen-varg-veum-kalde-hjerter-2012/    1 Kaldehjerter» (2008) av Gunnar Staalesen

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out