Site Loader
Rock Street, San Francisco

În prezent firmade?ine un nume de domeniu inregistrat cu extensia .ro, apar?inând RoTLD (RomanianTop Level Domain.), in valoare de 238 EUR.

Pentruproiectarea aplica?iei se va folosi programul WampServer ( Windows, Apache,MySQL, PHP), care pezinta un pachet de software cu tehnologii necesaremodel?rii unui website func?ional la cote maxime. Cel mai important din pachtulWAMP este Apa?ul (in englez?: Apache sau Apache HTTP Server) care prin intermediul re?elei localepermite testarea paginii web in browser, far? a fi publicat pe Internet.            Baza de date va fi creat? in MySQL,iar ca ?i limbaj de programare, se va folosi PHP (Hypertext Preprocessor)pentru a putea accesa datele din baza de date.Sublimetext este o editor de cod având ca surs? o platform? cross.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Suport? multelimbaje de programare, având la baz? o licen?? software gratuit?. 2.11. Estimarea necesarului deresurse si a calendarului de realizare.·        Resurse hardware:Pentru g?zduirea website-ului va fi nevoie deachizi?ionarea unui server care va sus?ine securitarea, accesul ?i partajareafi?ierelor cu o configura?ie de tip Tower deoareceeste u?or de accesat, ocup? pu?in spa?iu ?i este ?i economic. Pentru server serecomand? urm?toarele specifica?ii: ServerHP ProLiant ML350 Gen9 cu procesor Intel® Xeon® E5-2609v4 1.70GHz, memorie 8GBRDIMM DDR4, 8 nuclee. Serverul este conectat la un dispozitiv de tip UPSnJoy Horus Plus 2000 ce are ca ?icapacitate de putere 1200W/2000VA·     Resurse financiare estimate la 20.

000 EUR·     Resurse umane. Pentru realizareaaplica?iei este nevoie de:o  o persoan? care s? se ocupe dedezvoltarea webo  un proiectant al bazei de dateo  trei persoane care vor efectuateste la fiecare modificare a aplica?iei.                        Ca?i timp estimat pentru realizarea aplica?ie, pentru a proiecta ?i testa baza dedate va fi nevoie de aproximativ 2 luni. Proiectarea ?i testarea programului vaocupa mai mult timp si anume,aproximativ 3 luni, iar în final, aplica?ie va fiadus? în fa?a personalului firmei.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out