Site Loader
Rock Street, San Francisco

În prezent firma
de?ine un nume de domeniu inregistrat cu extensia .ro, apar?inând RoTLD (Romanian
Top Level Domain.), in valoare de 238 EUR.

Pentru
proiectarea aplica?iei se va folosi programul WampServer ( Windows, Apache,
MySQL, PHP), care pezinta un pachet de software cu tehnologii necesare
model?rii unui website func?ional la cote maxime. Cel mai important din pachtul
WAMP este Apa?ul (in englez?: Apache sau Apache HTTP Server) care prin intermediul re?elei locale
permite testarea paginii web in browser, far? a fi publicat pe Internet.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Baza de date va fi creat? in MySQL,
iar ca ?i limbaj de programare, se va folosi PHP (Hypertext Preprocessor)
pentru a putea accesa datele din baza de date.

Sublime
text este o editor de cod având ca surs? o platform? cross. Suport? multe
limbaje de programare, având la baz? o licen?? software gratuit?.

 

2.11. Estimarea necesarului de
resurse si a calendarului de realizare.

·        
Resurse hardware:

Pentru g?zduirea website-ului va fi nevoie de
achizi?ionarea unui server care va sus?ine securitarea, accesul ?i partajarea
fi?ierelor cu o configura?ie de tip Tower deoarece
este u?or de accesat, ocup? pu?in spa?iu ?i este ?i economic. Pentru server se
recomand? urm?toarele specifica?ii: Server
HP ProLiant ML350 Gen9 cu procesor Intel® Xeon® E5-2609v4 1.70GHz, memorie 8GB
RDIMM DDR4, 8 nuclee.

Serverul este conectat la un dispozitiv de tip UPS
nJoy Horus Plus 2000 ce are ca ?i
capacitate de putere 1200W/2000VA

·     
Resurse financiare estimate la 20.000 EUR

·     
Resurse umane. Pentru realizarea
aplica?iei este nevoie de:

o  
o persoan? care s? se ocupe de
dezvoltarea web

o  
un proiectant al bazei de date

o  
trei persoane care vor efectua
teste la fiecare modificare a aplica?iei.

           

            Ca
?i timp estimat pentru realizarea aplica?ie, pentru a proiecta ?i testa baza de
date va fi nevoie de aproximativ 2 luni. Proiectarea ?i testarea programului va
ocupa mai mult timp si anume,aproximativ 3 luni, iar în final, aplica?ie va fi
adus? în fa?a personalului firmei.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out