Site Loader

În prezent firmade?ine un nume de domeniu inregistrat cu extensia .ro, apar?inând RoTLD (RomanianTop Level Domain.), in valoare de 238 EUR.

Pentruproiectarea aplica?iei se va folosi programul WampServer ( Windows, Apache,MySQL, PHP), care pezinta un pachet de software cu tehnologii necesaremodel?rii unui website func?ional la cote maxime. Cel mai important din pachtulWAMP este Apa?ul (in englez?: Apache sau Apache HTTP Server) care prin intermediul re?elei localepermite testarea paginii web in browser, far? a fi publicat pe Internet.            Baza de date va fi creat? in MySQL,iar ca ?i limbaj de programare, se va folosi PHP (Hypertext Preprocessor)pentru a putea accesa datele din baza de date.Sublimetext este o editor de cod având ca surs? o platform? cross.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Suport? multelimbaje de programare, având la baz? o licen?? software gratuit?. 2.11. Estimarea necesarului deresurse si a calendarului de realizare.·        Resurse hardware:Pentru g?zduirea website-ului va fi nevoie deachizi?ionarea unui server care va sus?ine securitarea, accesul ?i partajareafi?ierelor cu o configura?ie de tip Tower deoareceeste u?or de accesat, ocup? pu?in spa?iu ?i este ?i economic. Pentru server serecomand? urm?toarele specifica?ii: ServerHP ProLiant ML350 Gen9 cu procesor Intel® Xeon® E5-2609v4 1.70GHz, memorie 8GBRDIMM DDR4, 8 nuclee. Serverul este conectat la un dispozitiv de tip UPSnJoy Horus Plus 2000 ce are ca ?icapacitate de putere 1200W/2000VA·     Resurse financiare estimate la 20.

000 EUR·     Resurse umane. Pentru realizareaaplica?iei este nevoie de:o  o persoan? care s? se ocupe dedezvoltarea webo  un proiectant al bazei de dateo  trei persoane care vor efectuateste la fiecare modificare a aplica?iei.                        Ca?i timp estimat pentru realizarea aplica?ie, pentru a proiecta ?i testa baza dedate va fi nevoie de aproximativ 2 luni. Proiectarea ?i testarea programului vaocupa mai mult timp si anume,aproximativ 3 luni, iar în final, aplica?ie va fiadus? în fa?a personalului firmei.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out